Jul 20      “Wings of Life”      Malibu City Hall

                5 pm, Movie begins at 6 pm

 

Aug 17    “Kicking & Screaming”  Malibu Bluffs Park

                7 pm, Movie begins at sunset

 

Sept 14   “Frozen”  Malibu Bluffs Park

               7 pm, Movie begins at sunset

 

Oct 19     “Hocus Pocus” Malibu Bluffs Park

               7 pm, Movie begins at sunset

 

MalibuCity.org/CineMalibu